RAPORTUL DE ACTIVITATE A CONSILIULUI FILIALEI MARAMUREȘ

LUNA: IUNIE 2024

 

Nr. crt.

Comisia/Instituția

Locul desfășurării acțiunii

Data

Probleme abordate

Participanți

1

Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare

str. Progresului, nr. 45

 

06.06.2024

ora 10,00

– Participarea la Festivitatea de absolvire a elevilor claselor a XII-a anul școlar 2023-2024

– Premirea performanței de către CECCAR – acordarea voucherelor pentru înscrierea gratuită la examenul de acces la stagiu organizat de CECCAR (șefii de promoție și Premiul I)

2

Liceul Teologic Penticostal Baia Mare

str. Dragoș Vodă, nr. 9

 

07.06.2024

ora 10,00

– Participarea la Festivitatea de absolvire a elevilor claselor a XII-a anul școlar 2023-2024

– Premirea performanței de către CECCAR – acordarea voucherelor pentru înscrierea gratuită la examenul de acces la stagiu organizat de CECCAR (șefii de promoție și Premiul I)

3

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR

– Filiala Județeană Maramureș

 

06-07.06.2024

Contactarea facultăților din domeniul finanțe sau contabilitate – programele de licență și masterat, promoția 2024, în vederea oferirii de vouchere care substituie taxa de înscriere la examenul de acces organizat de CECCAR pentru șefii de promoție de la programele de licență și masterat

4

Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș

Baia Mare, str. George Coșbuc, nr. 50

– Consiliul Consultativ Tripartit

 

11.06.2024

ora 10,00

 

Participarea la ședința Consiliului Consultativ Tripartit al I.T.M. Maramureș, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificările legislative din ultima perioadă și propuneri de modificări în domeniul legislației muncii.

2. Diverse.

Materiale prezentate de Filiala CECCAR Maramureș:

– Modalitatea de aplicare a Legii nr. 176/2018 privind intershipul

– Efectele modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit prin H.G. nr. 598/2024

5

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR

– Filiala Județeană Maramureș

 

13.06.2024

ora 12,00

 

Întâlnirea cu membrii filialei – experți contabili judiciari – membrii GEJ, care și-au exprimat opțiunea de a efectua expertize contabile judiciare în anul 2024:

– Prezentarea unor aspecte care au rezultat din rapoartele de expertiză contabilă judiciare prezentate la auditul de calitate;

– Discutarea problemeleor cu care se confruntă experții contabili în efectuarea lucrărilor de expertiză contabile judiciare dispuse de organele de cercetare și urmărire penală, cât și de instanțele de judecată

6

Hotel IAKI Mamaia

 

15-18.06.2024

 

Participarea la ședința lărgită a Consiliului Superior cu Președinții filialelor

Conferința de contabilitate criminalistică:

Standardul de educație pentru contabilitatea criminalistică

7

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR

– Filiala Județeană Maramureș

 

20.06.2024

ora 11,00

 

 

Ședința Biroului permanent al consiliului Filialei CECCAR Maramureș

8

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR

– Filiala Județeană Maramureș

 

26.06.2024

ora 11,00

 

 

Ședința Consiliului Filialei CECCAR Maramureș

9

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș

– Consiliul Consultativ al A.J.O.F.M. Maramureș, 

Baia Mare, str. Hortensiei, nr. 1A

 

27.06.2024

ora 12,00

(on-line aplicația Zoom meeting)

Participarea la ședința Consiliului Consultativ al A.J.O.F.M. Maramureș, cu următoarea ordine de zi:

1. Prestatorul casnic și Platforma electronică de evidență a activităților casnice, conform Legii nr. 111/2022 privind reglementarea prestatorului casnic;

2. Realizarea Programului de ocupare a forței de muncă în primele cinci luni ale anului 2024;

3. Diverse

10

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR

– Filiala Județeană Maramureș

 

Redactarea de articole și alte materiale pentru publicarea în presa centrală – CECCAR Business Magazine, și presa locală – Graiul Maramureșului și emaramureș

 

 

Președinte,

 

Conf. univ. dr. Cucoșel Constantin

Leave your comment