Examenul de acces la stagiu

Examenul de acces la stagiu

Examenul de admitere la stagiu – sesiunea 25 – 27 noiembrie 2022

Dosarul de înscriere se va depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul, până la data de 24 octombrie 2022.

Precizari privind organizarea cursurilor de pregatire pentru examenul de admitere, sesiunea septembrie - octombrie 2022

În perioada 13 – 16 septembrie și 23 – 24 septembrie 2022 se vor organiza o serie de cursuri de pregătire pentru examenul de admitere la stagiu.
Candidații care se înscriu la examenul de admitere la stagiu, până la data de 12 septembrie 2022 și achiziționează ghidul de pregătire, beneficiază de participarea gratuită la cursuri.
Pentru candidații care nu achiziționează ghidul de pregătire, participarea la cursuri este condiționată de achitarea unei taxe de 40 lei + TVA.

Pentru a aprecia eforturile depuse de toți candidații care s-au înscris la examenul de admitere la stagiu din luna octombrie 2020 și pentru a-i sprijini pe cei care nu au reușit să promoveze examenul, Consiliul superior al CECAR a hotărât reducerea taxei de participare, după cum urmează:

- 500 de lei pentru categoria expert contabil;

- 350 de lei pentru categoria contabil autorizat.

Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați.

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că la sesiunea examenului de admitere la stagiu care se va organiza în luna decembrie 2020 pot participa și absolvenții programelor de masterat care se încadrează în reglementările CECCAR în vigoare.

Totodată, pentru a veni în sprijinul candidaților care depun dosarul de înscriere până la data de 16 noiembrie a.c. avem în vedere organizarea unui program de pregătire gratuit, program pentru care o să primiți informații detaliate în perioada imediat următoare.

S-a stabilit organizarea examenului de admitere la stagiu în zilele de 5 și 6 decembrie 2020.

Totodată, pentru a veni în sprijinul absolvenților programelor de masterat, Consiliul superior al CECCAR prin Hotărârea nr. 20/585 din 01.10.2020 a hotârât ca absolvenții programelor de masterat ale căror dosare de echivalare a disciplinelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere sunt respinse, dar doresc participarea la examenul de admitere la stagiu, beneficiază de înscriere gratuită la examenul de admitere la stagiu, pentru următoarele două sesiuni ale examenului de admitere la stagiu, respectiv sesiunea ordinară și sesiunea extraordinară.

De asemenea, cu privire la taxele achitate de absolvenții programelor de masterat, prin Hotărârea nr. 20/584 a Consiliului Superior din 28.09.2020 s-au aprobat următoarele:

  1. Pentru absolvenții programelor de masterat ale căror dosare sunt respinse sau care au solicitat retragerea dosarului în urma verificării, taxa de analiză a dosarului nu va fi restituită;
  2. Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) se retrag înainte de probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;
  3. Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) nu s-au putut prezenta la probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;
  4. Absolvenții programelor de masterat care nu s-au prezentat la examen, nu vor beneficia de compensarea sau restituirea taxei achitate.

Având în vedere cele mai sus aprobate, pentru buna organizare a examenului de admitere la stagiu, vă facem cunoscut faptul că termenul pentru depunerea dosarelor de înscriere este 16 noiembrie 2020.


Examenul de acces la stagiu se va organiza în zilele de 2 şi 4 octombrie 2020, după cum urmează: