Dezvoltare profesionala

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, art.3 lit g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili şi contabilii autorizaţi se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții: (…) g) parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC.”

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizaţii în cadrul CECCAR forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinţei Naţionale din 30 martie 2019, “în baza cotizaţiei anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă”.

Astfel, membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, ediţia a IV-a, revizuită

CECCAR organizează diferite forme de educaţie pentru profesioniştii contabili prin intermediul Programului Naţional de Dezvoltare Profesionala Continuă la nivelul celor 42 de filiale teritoriale ale Corpului.

Conform Standardului profesional nr. 38 emis de CECCAR, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă în activitate, toţi profesioniştii contabili sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională necesare obţinerii  vizei anuale la disciplinele prevăzute în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă.

Profesioniştii contabili membrii CECCAR sunt obligaţi, la acordarea vizei anuale, să completeze o declaraţie pe propria răspundere în ce priveşte respectarea normelor de deontologie profesională şi frecventarea cursurilor de pregătire profesională organizate de filială sau instituţiile, respectiv organismele profesionale recunoscute de CECCAR.

Informaţiile despre organizarea cursurilor de pregătire profesională şi despre Calendarul cursurilor le puteţi găsi prin contactarea filialelor CECCAR.

Filiala Maramureș organizează în perioada următoare a anului 2023, cursurile :

Implicaţiile contabile în operaţiunile de finanţare a imobilizărilor corporale şi necorporale - 22.11.2023

Raportări financiar - contabile comparate: IFRS vs OMFP 1802/2014 - 18.11.2023

Raportarea de sustenabilitate. Cum ne pregătim pentru noile cerinte - 11.11.2023

Contabilitate si fiscalitate ONG - 10.11.2023

Prudentă si jurisprudență in procedurile fiscale - 21.10.2023

Pregatirea situatiilor financiare ale anului 2022. Noutati fiscale si contabile cu impact in 2023 - 04.03.2023

 

Filiala Maramureș organizează în perioada următoare a anului 2022, cursurile :

DP5 - Tendinte internationale in materie de fiscalitate: Răspunsuri la provocarile fiscale actuale, in lumina aderării la OECD si a reformelor anunțate de Comisia Europeana în data de 03.11.2022

DP6 - Oportunități de reziliență si dezvoltare a afacerilor - asocierile: modalități de constituire, tratamente contabile si fiscale în data de 12.11.2022

DP8 - General si particular in contabilitatea si fiscalitatea in construcții în data de 19.11.2022

DP4 - Prevenirea si combatarea spalarii banilor. Obligatii si proceduri specifice profesionistilor contabili mular fără titlu în data de 21.11.2022

DP7 - Mijloace de aparare si incidente in cadrul inspectiilor fiscale si in procedura de contestate a actelor administrative fiscale​  în data de 06.12.2022

DP12 - Facilitati pentru plata datoriilor bugetare. Restructurare/Esalonare în data de 08.12.2022

 

Referitor la pregătirea profesională anuală necesară obținerii vizei de exercitare a profesiei în anul 2019, vă comunicăm că toți membrii trebuie să parcurgă orele de formare profesională pentru anul 2018 (40 ore/an).

  • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 16 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 24 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
  • Membrii activi ai CECCAR care au efectuat orele de pregătire profesională ca membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali (CCF), pot beneficia de echivalarea unui număr de maxim 10 ore pregătire profesională, urmând ca diferența de 30 ore să se efectueze în cadrul CECCAR;
  • Membrii CECCAR care au efectuat în anul 2018 ore de pregătire profesională ca membrii ai Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), nu pot beneficia de echivalarea acestora în vederea obținerii vizei de exercitare a profesiei pentru anul 2019, în acest sens fiind necesară parcurgerea orelor de pregătire profesională în cadrul CECCAR.