Conducerea filiale

                                  Consiliul filialei

Președinte Membri titulari Membri supleanți
Cucoșel Constantin
Komloși Judit – expert contabil (Vicepreședinte)

Danci Carmen Otilia – contabil autorizat  

Coman Ioan Radu – expert contabil

Tivadar Maria – expert contabil

Aurelia Burzo – expert contabil

                                      Biroul permanent

Președinte Vicepreședinte
Cucosel Constantin

Komlosi Judit

 

 

                                    Comisia de disciplină

Președinte Membri titulari Membri supleanți
Ozsvath Tunde Bot Angela

Busecan Florentina Emilia

Bandiciu Bene Corina Anca

Hojda Vasile

Orha Alexandra

Babas Anca Nicoleta

Libotean Simona Rodica

Nan Natalia Mihaela

Sasaran Silvana Alexandra

 

                                  Comisia de cenzori

Cenzori  
Ciutan Ioana
 

 

                                   Comisia de arbitraj

Președinte Membri
Cucosel Constantin Nan Natalia Mihaela

Libotean Simona Rodica

Tura Viorel

Burzo Aurelia

Merlas Alexandru

   

 

Executivul filialei

Persoană desemnată cu atribuții în coordonarea activității filialei / Șef birou administrativ Șef birou evidență tablou                                                     Șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă
Berdacovici Dana Marinela Pop Andreea Diana Tînc Renata Alexandra
Auditor de calitate
Cozma Daniela – Rodica