Conducerea filiale

                                  Consiliul filialei

 

Președinte Membri titulari Membri supleanți
Ighian Diana Sabina Oszvath Tunde

Bandiciu Bene Corina Anca

Ploscar Emilia Mirela

Coman Ioan Radu

Nan Natalia Mihaela

 

                                      Biroul permanent

Președinte Vicepreședinte
Ighian Diana Sabina Oszvath Tunde

Bandiciu Bene Corina Anca

 

 

 

                                    Comisia de disciplină

Președinte Membri titulari Membri supleanți
Cucoșel Constantin Bot Angela

Bușecan Florentina Emilia

Komlosi Judit

Hojda Vasile

Orha Alexandra

Babas Anca Nicoleta

Libotean Simona Rodica

Lucus Crina Maria

Sasaran Silvana Alexandra

 

                                  Comisia de cenzori

Cenzori  
Ciutan Ioana
 

 

                                   Comisia de arbitraj

Președinte Membri
Ighian Diana Sabina Nan Natalia Mihaela

Libotean Simona Rodica

Tura Viorel

Burzo Aurelia

Merlas Alexandru

   

 

Executivul filialei

Persoană desemnată cu atribuții în coordonarea activității filialei / Șef birou administrativ Șef birou evidență tablou                                                     Șef birou stagiu și dezvoltare profesională continuă
Berdacovici Dana Pop Andreea Diana Tînc Renata Alexandra

 

Auditor de calitate
Cozma Daniela - Rodica