„Luna mai – luna promovării ecomiei sociale” ma dezbătută la Ședința Consiliului Consultiv al AJOFM Maramureș

În data de 31 mai a avut loc la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș din Baia Mare, ședința lunară de lucru a Consiliului Consultiv al AJOFM Maramureș, având ca temă „Luna mai – luna promovării ecomiei sociale”, la care a aprticipat și președintele Filialei CECCAR Maramureș dl conf. univ. dr. Cucoșel Constantin, alături de reprezentanți ai organizațiilor patronale și sindicale, și reprezentanți ai guvernului și instituțiilor publice din județul Maramureș.

Luna mai a fiecărui an este denumită luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului, având ca scop dezvoltarea locală, cooperarea şi solidaritatea socială. Numită și „al treilea sector” economia socială s-a dezvoltat din necesitatea de a găsi soluții noi, inovatoare unor probleme sociale, economice sau de mediu ale comunităților, cunoscând în ultimii ani o evoluție semnificativă, cu tot mai multe inițiative și organizații care promovează acest concept și contribuie la dezvoltarea sa, fiind totodată o importantă temă de discuţie la nivelul Uniunii Europene.

În acord cu această tendinţă, importanţa acordată de România dezvoltării sectorului economiei sociale este confirmată de includerea în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României a reformei care a vizat modificarea legislaţiei astfel încât să se asigure atingerea potenţialului de dezvoltare a domeniului şi facilitarea ocupării persoanelor din grupurile vulnerabile. Acest Jalon a fost îndeplinit, în termenul prevăzut (anul 2022), astfel încât cadrul de reglementare, respectiv Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările și completările ulterioare, şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2016, au fost revizuite.

Totodată, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în parteneriat cu Banca Mondială, a implementat proiectul „Consolidarea ecosistemului economiei sociale din România” , în cadrul căruia s-a elaborat o diagnoză a ecosistemului economiei sociale din România și o mapare a modelelor existente în acest sector, urmată de un plan de acțiune și recomandări, precum și înființarea unei comunități de practică pentru economia socială (SECoP).

Economia socială din România a evoluat semnificativ, având un impact pozitiv asupra societății și economiei. Prin crearea de locuri de muncă, dezvoltarea comunităților locale, inovație socială și reducerea inegalităților, economia socială a demonstrat potențialul său de a contribui la o dezvoltare durabilă și echitabilă. Cu un sprijin adecvat și o recunoaștere crescută, economia socială poate continua să joace un rol esențial în dezvoltarea economică și socială.

Ședința care s-a desfășurat la sediul A.J.O.F.M. Maramureș din Baia Mare a analizat și dezbătut acțiunile întreprinse în acest scop, pe parcursul lunii mai 2024, precum: campanie de promovare, acțiuni de conștientizare a economiei sociale adresate reprezentanților unităților administrativ teritoriale, furnizorilor de servicii specializate de ocupare, reprezentanților mediului de afaceri, reprezentanților grupurilor vulnerabile, precum și interviuri și participări la emisiuni în mass-media locală.

Leave your comment