OUG nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial

OUG nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial

Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 7 aprilie 2020. Actul normativ include o serie de măsuri care vor permite utilizarea înscrisurilor în formă electronică atât pentru comunicarea în format digital între autoritățile și instituțiile statului, cât și între acestea și persoanele fizice și juridice, precum și asigurarea desfășurării unor procese vitale ale statului prin implementarea mijloacelor informatice și de comunicații securizate.

OUG nr. 38/2020 reglementează cadrul general pentru utilizarea la nivelul autorităților și instituțiilor publice a semnăturii electronice și a documentelor electronice.

Astfel, actele emise în format electronic de autoritățile și instituțiile publice vor fi semnate cu semnătură electronică calificată și vor fi asimilate înscrisurilor oficiale. Prin excepție, tipul de semnătură electronică aplicabilă actelor interne emise în format electronic de autoritățile și instituțiile publice se stabilește de către acestea.

Citiți mai multe în revista CECCAR Business Magazine.

Leave your comment