MF va opera modificări la procedura de soluționare a contestațiilor formulate de operatorii de produse supuse accizelor armonizate, în condițiile dispozițiilor din Codul fiscal

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de Ordin pentru modificarea OMFP nr. 3.004/2017 privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute la art. 366 alin. (2), art. 369 alin. (5), art. 374 alin. (2), art. 377 alin. (4), art. 382 alin. (2), art. 385 alin. (4), art. 390 alin. (2) și art. 393 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Proiectul are în vedere, în esență, contestațiile formulate de operatorii de produse supuse accizelor armonizate. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că, de la intrarea în vigoare a Legii nr. 227/2015 și până în prezent, au fost aduse o serie de modificări și completări Codului fiscal, inclusiv titlului VIII al acestuia – „Accize și alte taxe speciale”, care include și dispoziții ce reglementează competența autorizării operatorilor de produse supuse accizelor armonizate (antrepozitari autorizați, destinatari înregistrați, expeditori înregistrați și importatori autorizați).

Astfel, prin Legea nr. 177/2017 privind aprobarea OUG nr. 3/2017, s-au adus modificări art. 359 din actul normativ menționat, în sensul că autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați, a expeditorilor înregistrați și a importatorilor autorizați (realizată anterior la nivel central prin comisia constituită în acest sens) se efectua de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, procedura și condițiile de autorizare fiind stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea ANAF.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment