MF: În proiect, noi reglementări referitoare la soluționarea cererilor privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata TVA

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat pe site-ul instituției, pentru consultare, un proiect de ordin pentru modificarea OMFP nr.105/2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată și a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 293 alin. (1) lit. d) și art. 395 alin.(7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri în regim de scutire.

Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ că, prin prevederile incluse în OMFP nr. 105/2016, cererile de autorizare pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată se analizează de comisiile instituite în cadrul autorităților fiscale, în temeiul art. 1 din Procedura de autorizare a importurilor de bunuri în regim de scutire de taxe vamale de către organizații sau instituții în aplicarea dispozițiilor art. 43-53, art. 57-59, art. 61-80 și ale art. 82 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, aprobată prin OPANAF nr. 2.554/2016. Prin adoptarea Legii nr. 268/2021 s-a reglementat înființarea Autorității Vamale Române (AVR), organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul vamal, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor, având structuri proprii subordonate la nivel teritorial. Potrivit acestor noi reglementări, AVR preia de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și unitățile subordonate acesteia, activitatea, posturile și personalul structurilor vamale, respectiv Direcția Generală a Vămilor din cadrul aparatului propriu al Agenției, direcțiile regionale vamale și birourile vamale de interior și de frontieră din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice.

„Prin urmare, comisiile care analizează cererile de autorizare pentru importuri de bunuri în regim de scutire de taxe vamale trebuie să funcționeze la nivelul AVR. În consecință, este necesară modificarea corespunzătoare și a OMFP nr. 105/2016, în sensul investirii comisiilor constituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1186/2009, la nivelul AVR, cu competențe în analiza și soluționarea cererilor de autorizare pentru a importa bunuri în regim de scutire de TVA, depuse potrivit procedurii din anexa 2 la acest ordin”, se menționează în Referatul de aprobare.

Citește mai multe în CECCAR Business Magazine.

Leave your comment