Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Maramures
Contabilitatea altor tipuri de entități - 35 lei

Contabilitate și raportare financiară - 35 lei


Sinteze, exemple si studii de caz pentru examenul de aptitudini - 80 lei.


Fiscalitate avansata - preț de vânzare 30 lei/exemplar.


 

„Managementul performanței” – preț de vânzare 32 lei/exemplar.


 

„Expertiză contabilă” – preț de vânzare 30 lei/exemplar.


 

Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces, ediția a VIII-a, revizuită – preț de vânzare 85 lei/exemplar.


 

Guvernanța corporativă, managementul riscurilor și control intern – preț de vânzare 30 lei/exemplar.


 

Finanțe și management financiar – preț de vânzare 28 lei/exemplar.


Fiscalitate, ediția a II-a, revizuită și adăugită – preț de vânzare 32 lei/exemplar.


 

1. Contabilitate managerială, ediția a III-a, revizuită - preț 28 lei;

2. Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare - preț 30 lei

3. Contabilitatea altor entități, ediția a II-a, revizuită - preț 30 lei


 

La filială găsiți ediția 2018 a publicației ”Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat”. Prețul de achiziție este 90 lei. 


La filială găsiți publicația ”Misiuni de asigurare și nonasigurare, altele decât cele de audit financiar”. Prețul de achiziție este 30 lei.


La filială găsiți ediția 2018 a publicației ”Ghid pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat”. Prețul de achiziție este 85 lei.


Publicații de specialitate pentru membrii și stagiari

            

Contabilitate managerială - 25 lei

Contabilitatea și fiscalitatea entităților fără scop patrimonial, de la A la Z - 30 lei

Contabilitate și raportare financiară - 30 lei


 

Ediția în limba română a IFRS® 2017, disponibilă în format electronic


IFRS® 2017, cea mai recentă ediție ce cuprinde textul consolidat al normelor autorizate ale Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB®), este disponibilă acum pentru achiziționare, în format electronic.

Aceasta este, de altfel, singura ediție oficială publicată a normelor oficiale emise la 1 ianuarie 2017 și cuprinde standarde care intră în vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2017, însă nu cuprinde standardele pe care acestea le înlocuiesc.

 

Ediția tradusă în limba română este disponibilă doar în format electronic și cuprinde două volume:

  • Partea A – Standardele IFRS® consolidate, inclusiv Standardele IAS®, Interpretările IFRIC® și SIC®;
  • Partea B – documentele care însoțesc standardele, cum ar fi exemplele ilustrative, îndrumările de implementare, bazele pentru concluzii și opiniile contrare.

Prin intermediul IFRS®, IASB® oferă investitorilor, altor participanți de pe piețele de capital la nivel mondial, precum și altor utilizatori de informații financiare informații transparente și comparabile în situațiile financiare și alte raportări financiare.

IFRS® 2017 nu cuprinde documentele care sunt înlocuite sau eliminate, dar care rămân aplicabile dacă entitatea raportoare alege să nu adopte anticipat noile versiuni.

Cele două volume în format electronic pot fi achiziționate de pe site-ul www.librarie.ceccar.ro, la prețul de 168 lei.


 

 Anul 2017

 Anul 2016

Anul 2015

Anul 2014

Anul 2013


Anul 2012

 Anul 2011:

 Anul 2010:

Anul 2009:

Anul 2008:

Anul 2007:

Anul 2006:

 Anul 2005:

 Anul 2004:

 Anul 2003:

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009