Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Maramures
 

 A apărut Ghidul pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces la stagiul pentru obţinerea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, ediţia a V-a, revizuită, editura CECCAR, Bucureşti, 2016, la preţul de 85 lei.

 

 

 


REVISTA on-line BUSINESS MAGAZINE

 
 
 
Link-ul pentru consultarea publicației este 
http://www.ceccarbusinessmagazine.ro/
 
 

 
  

                              Facilităţi acordate membrilor începând cu anul 2016

 


 

 

"Ghid practic de aplicarea a Reglementărilor Contabile privind situaţiile financiare anuale şi individuale şi situaţiile financiare anuale

consolidate" -aprobate prin OMFP 1802/2014"- Editura CECCAR Bucureşti 2015 - preţ 80 lei.

             

  

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009